โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

[srizonfbalbum id=18]